Starostlivosť o laná

 TECHNICKÉ TIPY 
  

  Zmrašťovanie lana - statické laná sa zmrašťujú kvôli dvom príčinám: samotným používaním, ktorým tak trocha zhrubnú a tiež vtedy, ak sa namočia a potom znova uschnú (približne 5%). Pri používaní, kde je presná dĺžka lana nevyhnutnosťou, by mali byť laná pred použitím namočené do vody (približne na 24 hodín) a potom by mali byť nechané na pomalé uschnutie. Po uschnutí je statické lano zreteľne tuhšie, ale počas používania sa stane postupne poddajnejším.
  

Bezpečnosť - celý bezpečnostný reťazec (sedačka, karabíny, konektory, zadržiavaci systém...) musí korešpondovať s najaktuálnejšími medzinárodnými normami a musí byť vyberaný pre špecifický účel jeho použitia tak, aby všetky súčasti reťazca fungovali spolu korektne. 
 

  Priemer lana - aby ste mohli identifikovať priemer lana aj po jeho intenzívnom použití, Mammut označil priemer jednotlivých statických lán použitím presného počtu farebne odlíšených prameňov opletu.

 

 

NEBEZPEČENSTVÁ 

Chemické poškodenie - laná nesmú nikdy prísť do kontaktu s kyselinami (ani s ich minimálnymi množstvami). Poškodenie kyselinou je voľným okom neviditeľné a je kritické. Po kontakte lana s kyselinou, alebo ak si nie ste istý, či lano prišlo do kontaktu s kyselinou, lano okamžite vyraďte z používania.

Mechanické poškodenie - pri zaťažení lana cez ostrú hranu vzniká kritické poškodenie, ktoré môže spôsobiť roztrhnutie lana. Predchádzajte zaťaženiam lana cez ostrú hranu. Vždy chránte lano prekrytím hrany na to určenou pomôckou.

Prepálenie lana - ak sa trie textília o textíliu a to ešte pri zaťažení, vzniká kritické poškodenie, ktoré môže viesť až k prepáleniu materiálu. Nikdy nepracujte so zaťaženým lanom, ak ho máte prevlečené cez iné lano alebo textíliu. Používajte zásadne spojenie zariadenie/karabína.

Špina - nečistota na lane spôsobuje problémy s manipuláciou a piesok a prach môžu poškodiť jadro lana. Chráňte lano tak, ako je to len možné pred nečistotami a premyte ho, ak je to potrebné.

Vlhké laná - vlhkosť môže zmeniť manipulovateľnosť s lanom. Vlhké laná sú háklivejšie. Ak je lano kompletne mokré, jeho dĺžka sa predĺži približne o 5%, ale po uschnutí sa znova skráti. Statická sila potrebná na pretrhnutie lana v uzle je pri mokrom stave menšia.

Prvolezenie - nikdy nepoužívajte statické laná pre prvolezca a predchádzajte používaniu statického lana v nenapnutom stave (voľné lano). Iba dynamické horolezecké laná zodpovedajúce norme EN 892 dokážu zachytiť pád prvolezca.

Uzly - Uzly používané na lanách redukujú ich nosnosť. Prednosť dávajte osmičkovému uzlu.  

 

STAROSTLIVOSŤ
Laná sú investícia, o ktorú sa musíte následne starať. Tipy, ako laná chrániť, kontrolovať, vyradiť z používania, skladovať a prať, by ste si mali pozorne pozrieť.

Kontrola - prekontrolujte si lano po každom použití a po každom silnom zaťažení. Aby ste to urobili korektne, musíte ho prezrieť meter po metri, pátrajúc prstami po jeho zhrubnutí, či stvrdnutí atď... a pohľadom hľadajúc viditeľné poškodenie na oplete. Ak ste na lane objavili mechanické nepravidelnosti väčšieho rozsahu alebo obnažené miesta (chýba oplet), okamžite lano vyraďte z používania.

Životnosť - dokonca aj staré lano dokáže niekedy zachytiť normálne zaťaženie. Ale na druhej strane, aj nové značkové lano sa môže roztrhnúť, ak ho zaťažíte cez ostrú hranu, alebo ak sa dostane do kontaktu s kyselinou. Práve kvôli tomu je veľmi obtiažne zadefinovať životnosť lana. Tá zavisí od dĺžky a typu použitia, od ťažkosti pádov a iných oslabujúcich účinkov. Pre komerčné využitie je riadenie sa záznamníkom lana vysoko odporúčané (podľa usmernení PPE).

Základné klasifikácie pre dĺžku používania lán Mammut sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Frekvencia používania Približná životnosť
Nikdy nepoužité..... maximálne 10 rokov
Málokedy použité.....1 alebo 2 krát ročne..... do 7 rokov
Občasne použité..... raz za mesiac..... do 5 rokov
Pravidelne používané..... pár krát za mesiac..... do 3 rokov
Často používané..... každý týždeň.... do 1 roka
Neustále používané..... takmer denne..... menej než 1 rok

Vyradenie lana - nezávisle na frekvencii používania lana, lano musíte vyradiť, ak:
1. Lano prišlo do kontaktu s chemikáliami, najmä kyselinou.
2. Oplet je poškodený, je vidieť jadro lana.
3. Oplet je extrémne chlpatý alebo opotrebovaný.
4. Oplet sa veľmi posunul oproti jadru.
5. Objavili sa veľké deformácie.
6. Lano bolo vystavené extrémnemu zaťaženiu.
7. Lano je extrémne znečistené (tuk, olej, decht, asfalt).
8. Objavili ste tepelne alebo trením prepálené miesta na lane.

Skladovanie - za účelom spomalenia starnutia lana, by malo byť lano skladované na vetranom, tmavom a suchom mieste, najvhodnejšie naležato. Chemikálie, najmä kyseliny (auto batérie), nesmú byť skladované s lanom.

Pranie - lano môžete prať dokonca aj v automatickej práčke. Nečistoty redukujú vlastnosti a znižujú manipulovateľnosť s lanom. Ak sa vám lano znečistí, môžete ho oprať ručne vo vlažnej vode, alebo dokonca v normálnej automatickej práčke. Občasné vypratie lana zabezpečí dobrú manipulovateľnosť s ním a zvýši jeho životnosť. Radšej nepoužívajte žiadne pracie prostriedky (vhodné pracie prostriedky na pranie lán sú iba tie, priamo na tento účel vyrobené). Pri praní v automatickej práčke vyberte program na vlnu, nikdy lano v práčke nežmýkajte. Lano nechajte uschnúť na vetranom, tmavom mieste, rozložené na zemi, nikdy ho pri sušení nezavesujte.

  

 

V tejto kategórii nie sú žiadne produkty.

Daj like na náš fb a IG a získaj 2% zľavu Chcem 2% zľavu